Archive for March 4th, 2020

Članovi DVD-a Virje održali svoju 142. izvještajnu godišnju skupštinu

DVD Virje održalo je u nedjelju, 1. ožujka 2020. godine u Vatrogasnom domu u Virju 142. izvještajnu godišnju skupštinu.

Društvo ima 186 članova, od čega su njih 50 članovi pomlatka i mladeži, 54 članova Puhačkog orkestra DVD-a Virje, a od preostala 82 člana njih 33 su operativni članovi s liječničkim pregledom.

Skupštinu je pozdravnim govorom otvorio predsjednik društva Drago Hatadi.

Svojim dolaskom skupštinu su uveličali: načelnik Općine Virje Mirko Perok,  predsjednik p.o. Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Branko Vucikuja, predsjednik VZ Sisačko-moslavačke županije Mijo Brlečić, predsjednik VZ Virovitičko-podravske županije Željko Palković, zamjenik načelnika Općine Virje Davor Čižmešinkin, predsjednik VZO Bedekovčina Željko Odak, zamjenik predsjednika VZO Virje Kruno Kirin, direktor podružnice Vatroprometa Split Ante Milišić, upravitelj INA – procesi Molve  Mladen Ferenčić te sponzor Pavao Begović.
Veoma dobru i kvalitetnu suradnju s virovskim vatrogascima potvrdili su svojom nazočnošću predstavnici 30 dobrovoljnih vatrogasnih društva iz Splitsko-dalmatinske, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske i Koprivničko-križevačke županije, kao i predstavnici mnogobrojnih udruga koje djeluju na području Općine Virje.

Nakon usvajanja dnevnog reda, skupštinu je dalje vodio predsjednik radnog voditeljstva Drago Hatadi.

Izvješće Verifikacione komisije podnio je Matej Šalvari, koji je konstatirao da su na skupštini nazočne dvije trećine članova s pravom glasovanja te da su sve odluke skupštine pravovaljane.

Izvješće o radu za 2019.g. podnio je tajnik društva Velimir Sobota. Iz veoma impozantnog izvješća bilo je vidljivo da je društvo tokom 2019. godine bilo veoma aktivno na mnogim poljima, od rada i natjecanja s pomlatkom, mladeži i seniorima, sudjelovanja u 44 intervencije, edukacijama i osposobljavanjima, realizirali su 6 smjena na dislokaciji u Konavlima,  do kupnje dviju polovnih auto cisterni za 900.000 kn, i još mnogo, mnogo toga.

Izvješće o financijskom poslovanju za 2019.godinu, podnijela je blagajnica društva Štefica Baruškin, iz kojeg je bilo vidljivo da je tokom protekle godine društvo ostvarilo prihod od gotovo 1.600,000 kn, što je na nivou proračuna mnogih županijskih vatrogasnih zajednica.

Izvješće o radu za 2019.godinu i plan rada za 2020. godinu Puhačkog orkestra DVD-a Virje podnio je voditelj Željko Brodarić. Tokom protekle godine imali su brojne nastupe, organizirali su 20. smotru Puhačkih orkestara Koprivničko-križevačke županije, na 33. susretu hrvatskih puhačkih orkestara u Novom Vinodlskom osvojili su brončanu plaketu.U 2020. godini pored mnogih nastupa, planiraju dostojno obilježiti 135. godina svojeg djelovanja, izdati prigodnu brošuru i obnoviti vizualni amblem orkestra, nabaviti nove svečane odore.

Izvješće Nadzornog odbora podnio je Mirko Peršinović. Prijedlog programa rada i financijski plan društva za 2020.godinu podnio je zapovjednik
društva Saša Gregar, iz kojih je bilo vidljivo da će i tokom 2020. godine članovi društva biti veoma aktivni, poglavito na polju uređenja voznog parka, nabavi potrebne opreme, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, raditi s pomlatkom i mladeži, sudjelovati na brojnim vatrogasnim natjecanjima, sudjelovati u pokaznim vatrogasnim vježbama, organizirati 10. Martinjski kup ”Dušana Koščića”, sudjelovati na dislokacijama u Konavlima, organizirati stalna 24-satna dežurstva u Vatrogasnom domu, itd.

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješća za 2019.godinu, a potom su jednoglasno usvojeni  prijedlog Plana rada i Financijski plana prihoda i rashoda za 2020.godinu.

Svima nazočnima prigodnim riječima su se obratili uvaženi gosti: predsjednik VZ Sisačko-moslavačke županije Mijo Brlečić, predsjednik DVD-a Hampovica Željko Potnar, predsjednik p.o. Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Branko Vucikuja, direktor podružnice Vatroprometa Split Ante Milišić, zapovjednik DVD-a Drniš Mario Vukušić, član UO DVD-a Petrinja Zvonko Belošević. Svi redom, govornici su čestitali društvo na postignutim rezultatima, zaželjevši im mnogo uspjeha tokom 2020.godine, da ostvare sve zacrtane ciljeve te da imaju što manje intervencija. Kolege Milišić, Vukušić i Belošević uručili su svojim domaćinima prigodne darove.

Veoma nadahnut govor održao je općinski načelnik Mirko Perok, iz kojeg je bilo vidljivo da veoma pozorno prati sva događanja u društvu i da je upoznat sa svime. U njemu svi virovski vatrogasci imaju velikog prijatelja, koji im je svakog trenutka voljan pomoći i savjetima i financijski. Načelnik Perok, pozdravio je sve nazočne i u ime svih udruga koje djeluju na području Općine Virje.

Nakon službenog dijela skupštine, skup se preselio u Društveni dom Virje gdje je upriličeno druženje domaćina i dragih im gostiju uz glazbu i prigodni domjenak.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović

Godišnja skupština u DVD-u Veliki Otok

U prostorijama Vatrogasnog doma u Velikom Otoku 29. veljače 2020. godine održana je 86. redovna izvještajna godišnja skupština DVD-a Veliki Otok. Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Otok Goran Klobučarić otvorio je Skupštinu te je predstavio Izvješće o radu za 2019. godinu. Prema riječima predsjednika u 2019. godini uspješno je realiziran projekt zamjene dijela krovišta na vatrogasnom domu. Društvo je sudjelovalo u brojnim aktivnostima poput obilježavanja dana Sv. Florijana, prisustvovanja proslavama i godišnjim skupštinama prijateljskih društva, kao tehnička pomoć Općini oko spusta Murom i Dravom u sklopu projekta two rivers, one gole te mnoge druge. Izvješće zapovjednika DVD-a podnio je zapovjednik Matija Melnjak. Posebno je naglasio dobivanje na korištenje vatrogasne cisterne marke Tam 190 sa 7.000 litara vode od DVD-a Legrad. Blagajničko izvješće podnio je blagajnik Matija Horvat. Skupština je jednoglasno prihvatila izvješća za 2019. godinu, a isto tako jednoglasno su usvojeni Prijedlog plana rada te financijskog plana prihoda i rashoda za 2020.godinu. Također je jednoglasno donesena Odluka o davanju ovlasti Upravnom odboru za usklađivanje statuta društva s novim Zakonom o vatrogastvu.

Zahvalnice za posebni doprinos i potporu u vatrogastvu i zaštiti od požara dodijeljene su DVD Legradu, Vladimiru Piškoru, Darku Piškoru, Goranu Piškoru, Miroslavu Borošu te Dragutinu Saboliću.

Uvjerenja o završenom osposobljavanju za zvanje časnik I klase primili su Matija Melnjak, Matija Horvat, Petar Puhar i Ivica Rašanec, a uvjerenja o završenom usavršavanju za specijalnost “Rad s aparatima za zaštitu dišnih organa” primili su Ivan Horvat i Matija Horvat, te specijalnost „Bolničar“ Igor Horvat.

Na sjednici su dodijeljene spomenice članovima društva, za 20 godina provedenih u vatrogastvu spomenice su primili Dragan Duvnjak, Ana Rašanec, Zorica Krušelj i Kristina Duvnjak. Za 40 godina spomenicu je primio Zlatko Horvat, za 60 godina Mirko Gabaj, a iste im je uručio Vladimir Piškor.

Skupštini su se obratili dopredsjednik VZŽ Vladimir Piškor i načelnik Općine Legrad.

Ana Melnjak

Članovi DVD-a Herešin održali su svoju 3. izvještajnu godišnju skupštinu

U subotu, 29. veljače 2020.godine u Društvenom domu u Herešinu održana je 3. izvještajna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Herešin. Društvo broji 58 članova, od čega su njih 10 članovi pomlatka a 48 je punoljetnih članova.

Predsjednik društva Josip Lončarić, otvorio je pozdravnim govorom  skupštinu, te je nakon intoniranja hrvatske i vatrogasne himne, pozvao sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim preminulim vatrogascima i braniteljima.

Po usvajanju dnevnog reda, skupštinu je dalje vodilo radno voditeljstvo u sastavu Valentina Hlevnjak predsjednica, te Emina Galešić članica i Lana Žganec članica.

Skupštini su nazočili mnogobrojni gosti i uzvanici, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice Ivan Golubić, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice Melita Samoborec, tajnica VZG Koprivnice Ines Štefanić, vatrogasni inspektor Stjepan Lončar, predsjednik Mjesnog odbora Herešin Ivan Lončarić, predstavnici 20 prijateljskih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Koprivničko-križevačke županije, predstavnici NK ”Omladinac” Herešin kao i predstavnice Udruge žena ”Herešin”.

Izvješće o radu društva za 2019.godinu podnio je zapovjednik društva Dalibor Tehterle. Kroz izvješće bilo je vidljivo da su članovi društva tokom protekle godine bili aktivni posebice na polju edukacije članova, sudjelovali su i osvojili 5. mjesto na memorijalu ”Stjepana Paše”, sudjelovanje na osiguranju biciklističke utrke, pasivno dežurstvo, sudjelovanje  na dvije intervencije tokom požara otvorenog prostora i požara obiteljskog gospodarstvu u Herešinu. Financijsko izvješće za 2019. godinu kao i Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda za 2020. godinu podnio je blagajnik društva Hrvoje Žganec. Izvješće Nadzornog odbora društva podnio je Dražen Jedvaj, koji je rekao da su članovi odbora pregledali poslovnu dokumentaciju i da potvrđuju zakonitost rada i pravovaljanost izvješća. Izvješće Verifikacione komisije podnio je Luka Kumek, koji je konstatirao da je na skupštini nazočno 2/3 (dvije trećine) članova s pravom glasovanja te da su sve odluke skupštine pravovaljane. 

Prijedlog Plana rada za 2020.godinu podnio je predsjednik društva Josip Lončarić, iz kojeg je bilo vidljivo da će i tokom 2020. godine članovi društva biti aktivni, poglavito na polju osposobljavanja i edukacije članova, radu s pomlatkom, sudjelovanja na vatrogasnim natjecanjima, uređenja spremišta, održavanja dežurstva u ljetnim mjesecima, posebice za vrijeme žetve, nabavi neophodne opreme, radne i svečane odore i kombi vozila.

Skupština je jednoglasno prihvatila izvješća za 2019.godinu, a jednoglasno su usvojeni i prijedlog Plana rada te Financijski plana prihoda i rashoda za 2020.godinu.

Članovi društva bili su veoma aktivni na polju edukacije, te su Uvjerenja o stjecanju zvanja vatrogasac I. klase iz ruku predsjednika VZG-a Koprivnica Ivana Golubića primili Josip Lončarić, Ivana Gabaj, Emina Galešić, Marko Picek, Sanja Ločarić, Hrvoje Žganec, Hrvoje Bukvić, Ivan Pehak, Luka Kumek i Gordana Krčmar.

Svima nazočnima prigodnim riječima su se obratili uvaženi gosti, vatrogasni inspektor Stjepan Lončar, predsjednik VZG-a Koprivnice Ivan Golubić te zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec.

Svi redom, govornici su veoma pohvalno govorili o radu članova najmlađeg dobrovoljnog vatrogasnog društva u sastavu VZG-a Koprivnice. U svojim govorima dotaknuli su se novog Zakona o vatrogastvu, industrijskih dobrovoljnih vatrogasnih društava, budućnosti dobrovoljnog vatrogastva, financiranja te nabavi opreme i 5 kombi vozila.
Veoma emotivan bio je govor zamjenice gradonačelnika Melite Samoborec, koja je između ostalog rekla  „Zaista možemo svi zajedno biti sretni što imamo toliko kvalitetnih vatrogasnih društava na našem području. To znači da mnogo ljudi odvaja dio svojeg slobodnog vremena kako bi služili i pomagali drugima u nevolji, ako do iste dođe. Isto tako, izuzetno sam ponosna što ste mi prije nekoliko godina ukazali čast da postanem dio vas, odnosno kuma vašeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva Herešin, na što sam izuzetno ponosna i hvala vam na tome“.

Nakon obraćanja gostiju, predsjednik Josip Lončarić još se je jednom zahvalio svima na dolasku te je potom zatvorio sjednicu skupštine.
Po završetku službenog dijela skupštine, domaćini su za sve nazočne pripremili prigodni domjenak, a zajedničko druženje uz glazbu potrajao je dugo u noć.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović

March 2020
M T W T F S S
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Arhiva po mjesecima
Vremenska prognoza
Podravina
April 5, 2020, 7:02 pm
Sunny
Sunny
16°C
real feel: 14°C
current pressure: 1030 mb
humidity: 38%
wind speed: 4 m/s NE
sunrise: 6:24 am
sunset: 7:27 pm
Forecast April 5, 2020
day
Mostly sunny
Mostly sunny
17°C
wind speed: 3 m/s NE
Forecast April 6, 2020
day
Sunny
Sunny
18°C
wind speed: 3 m/s ESE
Forecast April 7, 2020
day
Sunny
Sunny
18°C
wind speed: 3 m/s ESE
Forecast April 8, 2020
day
Intermittent clouds
Intermittent clouds
19°C
wind speed: 2 m/s ESE
Forecast April 9, 2020
day
Sunny
Sunny
21°C
wind speed: 1 m/s NNE
Forecast April 10, 2020
day
Mostly sunny
Mostly sunny
22°C
wind speed: 3 m/s N
Forecast April 11, 2020
day
Sunny
Sunny
21°C
wind speed: 1 m/s ESE
Forecast April 12, 2020
day
Sunny
Sunny
22°C
wind speed: 1 m/s SSW
Forecast April 13, 2020
day
Partly sunny
Partly sunny
19°C
wind speed: 0 m/s W