Archive for March 11th, 2020

Članovi DVD-a Jankovac održali su svoju 3. izvještajnu godišnju skupštinu

U subotu, 7. ožujka 2020. godine u Društvenom domu u  Jankovcu održana je 3.  izvještajna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jankovac. Društvo broji  38 članova , od čega su 26 punoljetnih članova i 12 članova pomlatka.

Predsjednica društva Jelena Piljak , otvorila je pozdravnim govorom skupštinu, te je nakon intoniranja hrvatske i vatrogasne himne, pozvala sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim preminulim vatrogascima i poginulim hrvatskim braniteljima.

Po usvajanju dnevnog reda , skupštinu je dalje vodilo radno voditeljstvo u sastavu Jelena Piljak, predsjednica, Danijel Triplat, član i Drago Ivančić, član. Svojim dolaskom skupštinu su uveličali mnogobrojni gosti i uzvanici: načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj, predsjednik Općinskog vijeća Darko Pehnec, zapovjednik VZO Sokolovac Dejan Ban, predsjednik VZO Sokolovac Zlatko Blažic, DVD Domaji, DVD Ladislav, DVD Donji Maslarac, DVD Gornja Velika, DVD Donja Velika, DVD Peščenik, DVD Reka, te DVD Gorjani iz Osječko –baranjske županije i DVD Zrinski Topolovac iz Bjelovarsko –bilogorske županije.

Izvješće o radu društva za 2019. godinu podnijela je predsjednica Jelena Piljak dok je izvješće zapovjedništva podnio zapovjednik Danijel Triplat.  Društvo je u 2019. godini krenulo s nabavom vatrogasne opreme u vrijednosti 13.383, 75 kuna. Članovi društva aktivno sudjeluju u radnim akcijama oko uređenja Društvenog doma; gletanja, maljanja, postavljanja knaufa i pločica u kuhinju, bojanja vrata i prozora. Sudjelovali su na  pokaznoj vatrogasnoj vježbi koja je održana u Donjim Maslarcima s 2 člana. Održali su godišnju skupštinu te sudjelovali na godišnjim skupštinama prijateljskih nam društava. Sudjelovali smo na godišnjoj skupštini predsjedništva i zapovjedništva VZO Sokolovac koja je održana u Domajima te proslavi Svetog Florijana. Tijekom ljeta organizirana su pasivna dežurstva. Sudjelovali smo na operativnim vatrogasnim natjecanjima u Domajima i Goli te memorijalu Stjepan Paša sa vatrogasnim pomlatkom kao i na općinskom natjecanju u Ladislavu. Članovi društva odlaze na stručna osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti. Blagajnički izvještaj za 2019. godinu kao i Financijski plan za 2020. godinu podnijela je blagajnica Jelena Palatinuš.

Plan rada za 2020. godinu podnio je zapovjednik Danijel Triplat  iz kojeg je vidljivo da društvo planira nabavu navalnog vatrogasnog vozila za potrebe društva. Vozilo je nabavljeno od DVD Gorjani kojem se zahvaljujemo na suradnji. No još uvijek nije registrirano pa se nadamo da će nam oko  registracije pomoći VZO Sokolovac. U planu je i nabava vatrogasne opreme koja nedostaje u kamionu: vatrogasni ključ, mlaznica turbo mag, prijelaznice i razdjelnica. Društvo planira nabaviti pet svečanih vatrogasnih uniformi , što smo uspjeli već realizirati. Ove godine smo domaćini i kod nas će se održati godišnja vatrogasna skupština predsjedništva i zapovjedništva VZO Sokolovac i proslava Svetog Florijana  te ćemo odmah imati i blagoslov navalnog vozila. Sudjelovanje  na pokaznoj vatrogasnoj vježbi u organizaciji VZO Sokolovac. Društvo ima u planu osnivanje ženske natjecateljske desetine kao i odlazak na natjecanja. Posebno ćemo se posvetiti radu s djecom jer oni su naša budućnost. Cilj nam je da što više naših članova odlazi na stručna osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti. U planu je izgradnja nadstrešnice za kamion i izrada sanitarnog čvora.

S obzirom da nije bilo primjedbi na izvješća kao ni na prijedloge,  skupština je jednoglasno prihvatila izvješća za 2019. godinu, a jednoglasno su usvojeni Prijedlog plana rada i Financijski plan za 2020. godinu.

Skupština društava jednoglasno je donijela odluku da se Mirjana Bertić, Slađana Ban i Vedran Čović primaju u članstvo dobrovoljnog DVD – a Jankovac.

Od gostiju, za riječ su se javili načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj, predsjednik Općinskog vijeća Darko Pehnec, zapovjednik VZO Sokolovac Dejan Ban, predsjednik VZO Sokolovac Zlatko Blažic koji je ženskoj natjecateljskoj desetini vatrogasnog pomlatka uručio pehar koji su osvojile ostvarivši 1. mjesto na općinskom natjecanju u Ladislavu, predsjednik DVD-a  Gorjani Miro  Lucić koji je predsjednici i zapovjedniku uručio prigodne darove,  zamjenik zapovjednika DVD-a Zrinski Topolovac Đuro Smrček i Josip Čakija vlasnik obrta Napuhanko koji je također uručio predsjednici društva vaucher u iznosu 1000 kuna. Govornici, svi redom čestitali su članovima društva na zajedništvu, dobrom radu i uspjesima tokom 2019. godine, zaželjevši im da i tokom 2020. godine nastave s kvalitetnim radom.

Tokom godine članovi društva bili su veoma  aktivni i na polju obrazovanja, edukacija i usavršavanja za specijalnosti, te su ovom prilikom uručene diplome o stjecanju zvanja vatrogasac I. klase Danijelu Ivančić, Dragi Ivančić, Ivani Bertić, Enidu Janušek, Dragutinu Janušek, Darku Levanić i Slađani Palatinuš  te Uvjerenje o usavršavanju za aparate za zaštitu dišnih organa Danijelu Triplat,  Uvjerenje za gašenje požara na otvorenom prostoru i prijevoz helikopterom Danijelu Triplat i Uvjerenje o usavršavanju za specijalnost „strojar“ Danijelu Triplat i Danijelu Ivančić koje im je uručio zapovjednik VZO Sokolovac Dejan Ban.

Zapovjednik i predsjednica društva uručili su Zahvalnice za poseban doprinos i požrtvovnost te za promicanje vatrogastva i vatrogasnog zajedništva članovima, načelniku Vladi Bakšaj, Općini Sokolovac, Općinskom vijeću, VZO Sokolovac i obrtu Napuhanko.

Predsjednica društva Jelena Piljak čestitala je svojim članicama društva Dan žena te im tom prigodom uručila ruže u znak zahvalnosti.

Nakon službenog dijela Skupštine domaćini su za sve nazočne pripremili prigodan domjenak, te je druženje domaćina i dragih im gostiju potrajalo do dugo u noć.

Predsjednica DVD-a Jankovac
Jelena Piljak

Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Legrad održali 136. redovnu godišnju skupštinu

U prostoru Legradskog doma, u subotu 7. ožujka 2020. održana je 136. redovna godišnja skupština DVD-a Legrad.

Predsjednik Društva Davor Cvetnić otvorio je skupštinu i pozdravio sve nazočne.

Među brojnim uzvanicima skupštini su nazočili, zamjenik predsjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Vladimir Piškor, načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić, zamjenica načelnika Kristina Turk, predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić , vatrogasni inspektor Stjepan Lončar, predstavnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice Željko Cvrtila, zamjenik predsjednika VZO Legrad Vlado Kovaček, zapovjednik VZO Peteranec Darko Palaš, direktor tvrtke KL Protektion Zvonimir Legemec, predstavnici pravnih subjekata s kojima Društvo surađuje, predstavnici dvadesetak prijateljskih dobrovoljnih vatrogasnih društava kao i predstavnici udruga i institucija koje djeluju na području Općine Legrad.

Nakon usvajanja dnevnog reda, skupštinu je dalje vodilo radno voditeljstvo na čelu s predsjednikom Goranom Piškorom.

Izvješće Verifikacijske komisije podnijela je Valentina Cvetnić.

Izvješće Nadzornog odbora podnio je Goran Piškor.

Izvješće o radu predstavio je zapovjednik Društva Darko Piškor.

2019. godina bila je veoma aktivna godina za Društvo, koje je stožerna postrojba za područje Općine Legrad, a u svojem sastavu ima 29 operativnih članova. Imperativ im je edukacija i osposobljavanje te su im članovi osposobljeni za mnoge specijalnosti, a posebno valja istaknuli novo osnovani ronilački tim DVD-a Legrad. Tokom 2019 godine odradili su 18 intervencija, od toga je njih 15bilo tehničkih, a tokom kojih su vatrogasci ostvarili oko 170 sati rada.

Proslavili su 135. godina postojanja i rada društva, kojom prigodom je osim svečane sjednice održana i taktičko-pokaznu vježba a istom su prikazali razvoj vatrogastva od zaprežne ručne štrcaljke pa do novog vatrogasnog vozila marke Dennis Sabre. Dobili su i novog počasnog člana, glavnog zapovjednika HVZ-a Slavka Tucakovića

Sudjelovali su u osiguranju mimohoda, kulinarskog natjecanja i vatrometa u sklopu projekta Legrad Internacional Forum, na kojem su sudjelovali gosti iz 22 općine iz 10 EU država.

Također, sudjelovali su na vatrogasnoj vježbi u Sigecu, vježbama s INA-om, te su organizirali vježbu evakuacije u dječjem vrtiću Dabrić.

Bili su organizatori 13. županijskog vatrogasnog natjecanja za seniore.

Kao kruna brojnih aktivnosti 2019. godine, bilo je domaćinstvo vježbe Požarnog područja Koprivnica, „Podravina 2019.“  Velika združena pokazna vatrogasna vježba PP Koprivnica održana je na području čitavog mjesta Legrad. Po svojoj složenosti i trajanju bila je dosad najsloženija vježba na području naše županije, pa i šire. Na vježbi je sudjelovala 21 vatrogasna postrojba, 113 Vatrogasaca, 30 vozila. Vježba je bila koncipirana u 7 scenarija, s time da nitko od sudionika prije vježbe nije bio upoznat sa scenarijima.
Tokom 2019. godina Društvo je dobilo na korištenje kombi vozilo VW Transporter T6  od Hrvatske vatrogasne zajednice kao i vatrogasni čamac FFB 640 RPA od Ravnateljstva za robne rezerve RH.

S obzirom da je na protekloj Skupštini, održanoj 27. prosinca 2019.godine usvojen plana rada i financijski plana za 2020.godinu, predsjednik Društva Davor Cvetnić pročitao je prijedloge, plan rada i financijski plan prihoda i rashoda Društva za 2021.godinu, koji ni malo ne zaostaju za onima iz 2019. i 2020. godine.

S obzirom da nije bilo primjedbi na izvješća kao ni na prijedloge, članovi skupštine jednoglasno su usvojili izvješća za 2019. godinu kao i planove za 2021. godinu.

Davor Cvetnić, Marino Vincek i Dražen Cvetnić primili su Uvjerenje o završenom osposobljavanju za specijalnost ”Aparati za zaštitu dišnih organa”, a ista ima je uručio zapovjednik VZO Legrad Darko Piškor.

Nazočnima su se prigodnim riječima obratili, vatrogasni inspektor Stjepan Lončar, predstavnik JVP Grada Koprivnice Željko Cvrtila, zamjenik predsjednika VZO Legrad Vlado Kovaček,  zapovjednik VZO Peteranec Darko Palaš, zamjenik predsjednika VZ Koprivničko-Križevačke Vladimir Piškor, direktor tvrtke KL Protektion Zvonimir Legemec koji je ovom prilikom domaćine darivao prigodnim darovima i općinski načelnika Ivan Sabolić.
Svi govornici osvrnuli su se na izniman rad članova Društva u protekloj godini te ga s divljenjem pohvalili, zaželjevši im puno uspjeha i vrhunskih rezultata tokom 2020. godine.

Po završetku službenog dijela skupštine, domaćini su uz pomoć veoma živahnih članica Udruge žena Legrad, za sve nazočne pripremili prigodni domjenak te je zajedničko druženje uz pjesme glazbenog sastava Aurora potrajalo do dugo u noć.

Izvjestitelj
VZ Koprivničko-križevačke županije
Krešimir Juratović

March 2020
M T W T F S S
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Arhiva po mjesecima
Vremenska prognoza
Podravina
April 5, 2020, 7:07 pm
Sunny
Sunny
16°C
real feel: 14°C
current pressure: 1030 mb
humidity: 38%
wind speed: 4 m/s NE
sunrise: 6:24 am
sunset: 7:27 pm
Forecast April 5, 2020
day
Mostly sunny
Mostly sunny
17°C
wind speed: 3 m/s NE
Forecast April 6, 2020
day
Sunny
Sunny
18°C
wind speed: 3 m/s ESE
Forecast April 7, 2020
day
Sunny
Sunny
18°C
wind speed: 3 m/s ESE
Forecast April 8, 2020
day
Intermittent clouds
Intermittent clouds
19°C
wind speed: 2 m/s ESE
Forecast April 9, 2020
day
Sunny
Sunny
21°C
wind speed: 1 m/s NNE
Forecast April 10, 2020
day
Mostly sunny
Mostly sunny
22°C
wind speed: 3 m/s N
Forecast April 11, 2020
day
Sunny
Sunny
21°C
wind speed: 1 m/s ESE
Forecast April 12, 2020
day
Sunny
Sunny
22°C
wind speed: 1 m/s SSW
Forecast April 13, 2020
day
Partly sunny
Partly sunny
19°C
wind speed: 0 m/s W