VZ Koprivničko-križevačke županije – Usklađivanja Statuta i Poslovnika

U srijedu 23. siječnja u Vatrogasnom domu DVD Koprivnica održana je sjednica Predsjedništva i Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice naše županije, koju je vodio predsjednik Ivan Golubić.

Prema Dnevnom redu razmatralo se i usvojio zapisnik sa prošle sjednice, a razmatrao se prijedlog novog Statuta VZ Županije u kojem ima izmjena vezanih za njezin cjelokupni rad. Vatrogasna zajednica prema Statutu je dobrovoljna, stručna, humanitarna, nestranačka i neprofitna udruga od posebnog društvenog interesa u području zaštite od požara u koju se, na temelju odluka svojih Skupština, udružuju  gradske i općinske vatrogasne zajednice te samostalna DVD-a u gradovima i općinama s područja Županije u kojima ne postoje zakonski uvjeti za formiranje gradskih i općinskih vatrogasnih zajednica, a u cilju zajedničkog djelovanja radi provedbe zaštite od požara i zaštite čovjekove okoline, temeljene na načelima humanitarnosti, Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti i spašavanju te drugim propisima, nalazi se u temeljnim odredbama Statuta. Dosadašnji v.d. županijski zapovjednik bit će ubuduće prema Zakonu profesionalac. Također adresa VZŽ je promijenjena, zajednice  se nalazi na Florijanskom trgu 4 u Koprivnici. Zajednicu predstavljaju predsjednik, županijski vatrogasni zapovjednik, tajnik te član Predsjedništva i Zapovjedništva kojeg ovlasti predsjednik Zajednice, a zastupaju predsjednik, županijski vatrogasni zapovjednik (profesionalac), a u slučaju spriječenosti njihovi zamjenici.

Jedna od bitnih osnova u Statutu je da sukladno razvoju i dostignućima zaštite od požara te zaštite čovjekove okoline u zemlji i svijetu, Zajednica razvija i unapređuje vatrogastvo na području Županije te kao stručna organizacija vrši ulogu aktivnog čimbenika u provođenju preventivnih mjera, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom ili elementarnim te drugim nepogodama, na ovom će se temeljiti budući rad zajednice koja u svojem okrilju ima više od 140 dobrovoljnih društava s oko osam tisuća članova, a prema zadnjim statističkim podacima ima na tisuću stanovnika 60 vatrogasaca i najbrojnija je u Hrvatskoj. No, broj sam za sebe ne bi ništa govorio da Vatrogasna zajednica naše županije nije i jedna od najaktivnijih u svim segmentima rada na području Županije i šire. Statutom se točno utvrđuje uloga i rad najodgovornijih tijela zajednice i njihovih čelnih ljudi.

U Statutu pod Člankom 44. nije zaboravljeno navesti da je djelovanje Zajednice javno. Prije šest i više godina o radu vatrogasaca znalo se vrlo malo ili gotovo ništa. Najviše radi nedovoljnog informiranja javnosti putem sredstava priopćavanja. Danas naša županija po broju informacija u vatrogasnim, republičkim glasilima i županijskim medijima jedna je od najzastupljenijih u Hrvatskoj ako ne i najzastupljenija. To treba znati cijeniti, jer javnost treba i mora znati što sve rade vatrogasci, jer cijena njihovog humanog i socijalnog rada je nemjerljiva. Nije bez razloga što su temeljem toga, ali i ostalih spoznaja građani vatrogascima dali povjerenje i  vjeruju da je to zanimanje najpoštenije, a o tome izjasnili su se putem nekoliko anketa unazad više godina.

U razmatranju prijedloga Poslovnika o radu Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva, Nadzornog odbora, Suda časti VZŽ i njihovih radnih tijela, prihvaćeni su prijedlozi da je  Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednice i svoj rad temelji na odredbama Zakona, Statuta i Poslovnika. Članove Skupštine biraju, gradske i općinske Vatrogasne zajednice, te samostalna DVD-i udruženi u Zajednicu, dok osam članova čine županijski vatrogasni zapovjednik, tajnik, predstavnici tri Javne vatrogasne postrojbe s područja Koprivničko-križevačke županije, jedan predstavnik Koprivničko-križevačke županije, jedan predstavnik PU Koprivničko-križevačke, te jedan predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavane, Područni ured Koprivnica. Vatrogasne zajednice gradova i općina i samostalna DVD-i biraju članove skupštine, a mandat članova Skupštine traje četiri godine i mogu biti ponovno birani. Sjednica skupštine prema svojem sadržaju može biti:  izborna, redovna, izvanredna, tematska i svečana. Također Poslovnikom se utvrđuje da Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova članova nazočnih na sjednicama, ako Statutom i ovim Poslovnikom nije utvrđeno drugačije.

Zaključeno je da se do kraja mjeseca siječnja dostave zahtjevi za priznanja i odlikovanja, jer će o njima odlučivati komisije HVZ tokom mjeseca veljače. Također potrebno je dostaviti i popis društava koje će tokom ove podine obilježavati svoje obljetnice.

Ova sjednica ustvari radila je realizaciji priprema za Skupštinu koja će se održati ovih dana, a usvajanjem ovih dokumenata omogućit će se da se natječajem odabere profesionalni županijski vatrogasni zapovjednik.

 

Izvjestitelj VZ Koprivničko-križevačke županije

 Dragutin Rendić

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Arhiva po mjesecima
Vremenska prognoza
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed